ECOLOGICAL DISASTERS AND THEIR IMPACT ON ECONOMY
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną

Kazimierz Górka, Agnieszka Thier
2017 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie istoty i przejawów oraz ogólna ocena skutków katastrof ekologicznych (środowiskowych), głównie w kontekście zmian klimatycznych. Autorzy zaprezentowali najpierw rodzaje katastrof i klasyfikację katastrof ekologicznych oraz sposoby ich oceny według przejawów i skutków gospodarczych. Następnie dokonali oceny wpływu ekstremalnych zjawisk klimatycznych na gospodarkę wodną i tendencji zmian w tej dziedzinie, w tym w Polsce. Na zakończenie
more » ... zenie scharakteryzowali zasady zapobiegania katastrofom ekologicznym oraz likwidacji ich skutków. Słowa kluczowe: katastrofy środowiskowe, ekstremalne zjawiska klimatyczne, intensywność cyklonów, skutki katastroficzne, uchodźcy środowiskowi
doi:10.18276/sip.2017.47/2-16 fatcat:ofybqwih2rdz3pl7qntolbykme