SIENOS IR ERDVĖS: KONCEPTUALIZACIJŲ PAIEŠKOS ХХI AMŽIAUS TERITORINIAMS KONFLIKTAMS RYTŲ EUROPOJE ANALIZUOTI

Dovilė Jakniūnaitė
2016 Politologija  
Šio straipsnio empirinis kontekstas yra "įšaldytų" konfliktų Rytų Eu­ropoje egzistavimas teritoriškai padalytame pripažintų suverenių valstybių pasaulyje, o pagrindinė keliama problema – nevalstybinių teritorinių darinių egzistavimo (ne)galimumo sąlygos. Straipsnyje klausiama, kaip erdvės, teri­torijos ir sienų sampratos bei teritorialumo ir valstybingumo santykis šiuolai­kinių tarptautinių santykių praktikoje ir teorijoje leidžia suprasti šių darinių situaciją. Tad šio straipsnio tikslas yra,
more » ... šanalizavus teritorialumo ir sienų sampratų tyrimus, įvertinti galimybes pritaikyti juos minimų atvejų grupei ir rasti naujų "įšaldytų" konfliktų situaciją probleminančių klausimų, leidžian­čių daryti tolesnę analizę, kreipiančią dėmesį į darinių subjektiškumo sąlygas ir praktikas bei leidžiančią suprasti, kaip tokie teritoriniai dariniai randa ir apibrėžia savo veikimo būdus ir strategijas, kaip įvyksta tokių reiškinių sta­bilizacija ir normalizacija. Straipsnyje atliekama trijų sąvokų – erdvės, teri­torijos ir sienų – analizė, keliant tris klausimus: a) ką pasako ar ko nepasako apie socialinę realybę ir tarptautinę politiką kiekviena iš šių sąvokų; b) kur slypi sąvokų problemiškumas / produktyvumas; c) kaip jos leidžia suprasti šiuolaikines tarptautinių santykių praktikas ir įvertinti marginalaus subjekto, norinčio įveikti savo marginalumą, veikimo galimybes.
doi:10.15388/polit.2016.3.10238 fatcat:obvn2gm5srbbthg2rwlhvdq5ve