A Pregnant Woman with Jaundice in Intensive Care Unit

Fatma İrem Yeşiler, Helin Şahintürk, Emre Günakan, Ender Gedik, Pınar Zeyneloğlu
2020 Türk Yoğun Bakim Derneği Dergisi  
ÖZ xGebeliğin Akut Yağlı Karaciğeri (AFLP), gebeliğin üçüncü trimesterinde veya doğum sonrası döneminde ortaya çıkan maternal karaciğer yetmezliği ile karakterize hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Koagülopati, elektrolit anormallikleri ve çoklu organ disfonksiyon sendromu (MODS) görülebilir ve karaciğer transplantasyonu gerekebilir, Bu nedenle, MODS gelişen hamile kadınlar, uygun destekleyici tedavilerle multidisipliner olarak yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilmelidir. Biz, YBÜ'ye
more » ... Biz, YBÜ'ye sarılık ve MODS ile kabul edilen AFLP tanılı gebe bir kadının organ destek tedavilerine ve karaciğer nakline ihtiyaç duymadan başarılı şekilde yönetimini sunuyoruz. 31 haftalık, ilk gebeliği olan 20 yaşında hasta hastaneye bulantı, kusma ve sarılık şikayetleriyle başvuruyor. Karaciğer nakli gerektiren olası akut karaciğer yetmezliği tanısı nedeniyle dış merkezden (608 km uzakta) yoğun bakım ünitemize sevk edildi. Yoğun bakım kabulündeki akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi skoru 12, sepsise bağlı organ yetmezliği skoru 8 ve Glasgow koma skalası 15 idi. AFLP tanısı düşünülen hastaya sezaryen ile acil doğum gerçekleştirildi. Doğumdan sonra karaciğer nakli ihtiyacı olmadan yoğun bakım desteği ile iyileşen hasta, 6 gün sonra YBÜ'den ve 10 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Gebeliğin üçüncü trimesterinde veya doğum sonrası dönemde yoğun bakım ünitesine sarılık ve hiperbilirubinemi ile kabul edilen gebe bir kadının ayırıcı tanısında AFLP' den şüphelenilmelidir. Yoğun bakım uzmanı, yüksek mortalitesi ve morbid komplikasyonları olan AFLP tanısını geciktirmemelidir. Erken tanı, acil doğum ve peripartum-postpartum dönemlerde yoğun bakım desteği, maternal ve fetal sonuçları iyileştirebilir. Anahtar Kelimeler: Sarılık, gebeliğin akut yağlı karaciğeri, yoğun bakım ünitesi ABSTRACT Acute Fatty Liver of Pregnancy (AFLP) is life-threatening disorder characterized by maternal liver failure and occurs in the third trimester of pregnancy or post-partum period. The resultant effects include coagulopathy, electrolyte abnormalities, and the multiple organ dysfunction syndrome (MODS) and liver transplantation may be required, So, pregnant women who have MODS should be managed in an intensive care unit (ICU) with multidisciplinary input to facilitate appropriate supportive care. We present a successful case report without the need for liver transplantation and organ support therapies of a pregnant women admitted to ICU with jaundice and MODS. A case of 20 -year patient, in her first pregnancy at 31 weeks gestation who presented with nausea, vomiting and jaundice was admitted to hospital. She was referred from a rural medical center (a center 608 kilometers away) to the ICU due to possible diagnosis of acute liver failure requiring liver transplantation. Acute physiology and chronic health assessment score was 12, sepsis related organ failure score was 8 and Glasgow coma scale was 15 on ICU admission. AFLP was considered in the patient and emergency delivery was performed by caesarean section. She recovered with intensive care support after pregnancy delivery without the need for liver transplantation. The patient was discharged from ICU and hospital after 6 and 10 days, respectively. AFLP should be suspected in differential diagnosis of a pregnant woman with jaundice and hyperbilirubinemia who was admitted to ICU in the third trimester of pregnancy or post-partum period. Intensivist should not delay in the diagnosis of AFLP with morbid complications with high mortality. Early diagnosis, prompt pregnancy delivery and intensive care support in peripartum and postpartum periods may improve maternal and fetal outcomes
doi:10.4274/tybd.galenos.2020.07379 fatcat:vhy4lejlj5g6naygdlfhk2b7fi