PANKREAS LANGERHANS ADACIK HÜCRELERİ AKTARIMI

GÖKÇORA İ. Haluk
1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Genetik ve otoimmün nitelikli «diabetes mellitus tip I» in sağıltımmdaki tüm gelişmelere karşm tıp çoğu olguda başarısız kalmaktadır. Milyonlarca hastada; hiperglisemi ve enzimatik olmayan glikozilasyonla beden dokularına zarar veren proteinlerin belirlenmesi ve de mikroanjiopatili sekonder diyabetik komplikasyonların gerçekleşmesi önlenememektedir. Değişik bir ifade ile, çocukluk çağının en önemli kronik hastalıklarından biri sayılan ve erişkinlerde en önemli böbrek yetmezliği ve körlük, kalb
more » ... ği ve körlük, kalb durması, ekstremite amputasyonu ve impotans nedeni olan juvenil diyabet; ayrıca athrosklerozun hızla ilerlemesine, anormal lipid metabolizmasma ve diğer kardiyovasküler bozunlara yol açmaktadır (2, 6, 8, 9, 12) . Sürekli insulin kullanmak «biofeed-back» mekanizmalarından yoksun, sıkıntılı ve kötü bir yaşam tarzına neden olmaktadır. Pankreas Langerhans adacıkları beta hücreleri aktarımından amaç, kişide normal glisemiyi oluşturmak, sekonder komplikasyonlardan korumak veya geciktirmek için yeterli ve otokontrollu bir insulin kaynağına sahip etmektir. Bir yandan kandaki glukoz düzeyini ölçerken kapalı devre halinde kana insulin pompalayabilen yapay cihazlar veya adacık hücre nakilleriyle henüz başarıya ulaşılmaya çalışılmaktadır (8,12). Damar yapısıyla birlikte solid pankreas'm segmenter veya tüm organ halinde aktarımı genelde böbrek aktarımıyla birlikte yapılmakta ve ancak önemli ekzokriıı, damarsal, yangısal, metabolik ve immünolojik komplikasyonlara yol açmaktadır (9,10,13,14). İlerleyici ve zararlı komplikasyonların hangi diyabetiklerde ortaya çıkacağının bilinmesi ve organ aktarımıyla birlikte gelecek cerrahi ve tıbbi risklerle, yaşam boyu sürecek immünosupresyonlu bir
doi:10.1501/tipfak_0000000338 fatcat:sovytembw5bt5na7dsjwcfwesq