Erich Goode The Paranormal: Who Believes, Why They Believe, and Why It Matters

Goran Goldberger
2012 Sociologija i prostor  
Erich Goode američki je sociolog koji se specijalizirao na području sociologije devijantnosti. Njegov interes odnosi se prvenstveno na općenito devijantno ponašanje, ali i upotrebu droga, te moralnu paniku kao reakciju društva na devijaciju. Umirovljen je 2003. godine na Odsjeku za kriminalogiju Sveučilišta u Marylandu. Knjiga Ericha Goodea pod naslovom Paranormalno: tko vjeruje, zašto oni vjeruju, i zašto je to važno bavi se slabo istraživanom temom unutar sociologije, a to je fenomen
more » ... je fenomen paranormalnoga. Goode ističe koncepte, ideje i vjerovanja o anđelima, ekstra senzornoj percepciji, vidovnjacima, astrologiji, duhovima, komunikaciji s mrtvima i neidentificiranim letećim objektima (NLO). Navedeni paranormalni fenomeni prihvaćeni su kao "valjani" u značajnom dijelu američke javnosti. Analiza raširenosti i prihvaćanja paranormalnoga fenomena odnosi se većinom na SAD, a jednim dijelom na ostatak Zapada. Knjiga se sastoji od predgovora, tri dijela, te popisa literature i indeksa. Ova recentno objavljena knjiga je na engleskom jeziku i ne postoji njen prijevod na hrvatski jezik.
doi:10.5673/sip.50.3.7 fatcat:tgkycns2afflnbo67cyq6hv4xm