Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, "Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia"], Ałmaty 2012, ss. 175

Lidia Klat-Wertelecka
2017 Prawo  
Recenzja pracy: Asel Sz. Tuleybayeva, Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia], Ałmaty 2012, ss. 175 Publikacja Asel Sz. Tuleybayevy na temat usług świadczonych przez administrację państwową została wydana w Kazachstanie w języku rosyjskim. Problematyka usług administracji jest zagadnieniem znanym
more » ... ieniem znanym zarówno nauce niemieckiej, jak i rosyjskiej oraz strefy krajów postradzieckich. Transformacja administracji państw Europy Wschodniej widoczna jest w płaszczyźnie ustrojowej, politycznej i gospodarczej 1 , co w dużym stopniu wpłynęło na zmiany w zasadach funkcjonowania systemu administracji. W. Hołubko zauważył, że część państw od razu zadeklarowała swoją orientację na standardy zachodnioeuropejskie, inne zaś próbowały znaleźć własną drogę reform, powracając do dawnych tradycji państwowości narodowej, lub zakonserwować system radziecki 2 . W Kazachstanie przyjęty został konstytucyjny proces reformowania administracji, w którym priorytetem modernizacji systemu zarządzania państwem stały się usługi publiczne.
doi:10.19195/0524-4544.322.10 fatcat:3bwo63qnonbo5nvcvhlxwxlryi