Загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, за критерієм "достатності спроможностейˮ

В.П. Дідіченко
2019 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України  
Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів ЗС України, удосконалення їх системи управління 33 УДК 355.40 Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ВІЙСЬК (СИЛ), НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАВДАНЬ, ЗА КРИТЕРІЄМ "ДОСТАТНОСТІ СПРОМОЖНОСТЕЙˮ У статті розглянуті загальний зміст та основні положення концепції обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань,
more » ... значених завдань, за критерієм "достатності спроможностейˮ. Проведений аналіз існуючих методів та підходів до визначення необхідного складу сил та засобів військ (сил) засвідчив, що в них поки що не знайшли свого остаточного оформлення теоретичні положення щодо обґрунтування складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань, на основі аналізу їх спроможностей та вибору критерію оцінки цих спроможностей. Це зумовлює необхідність розроблення концептуальних основ визначення та обґрунтування критерію оцінки спроможностей складу військ (сил), необхідного для виконання визначених завдань. Стрижнем концептуальних основ є розроблювана концепція, в якій визначаються: мета обґрунтування складу військ (сил); завдання, які мають бути вирішені для досягнення мети;, умови та обмеження досягнення мети та вирішення завдань; принципи, яких необхідно дотримуватися; порядок виконання завдань, головним з яких є визначення критерію оцінювання необхідних спроможностей складу військ (сил). Зважаючи на те, що достатність необхідних спроможностей організаційної одиниці (елемента) або сукупності сил і засобів складу військ (сил) є визначальною умовою ефективного виконання визначених завдань, за критерій оцінювання необхідних спроможностей складу військ (сил) запропоновано прийняти показник "достатності спроможностейˮ. Реалізація положень концепції дозволить розробити методичний апарат, в якому будуть реалізовані методи кількісного оцінювання достатності та нестачі (дефіциту) спроможностей, визначення способів компенсації спроможностей, нестача яких є критичною для виконання завдань, що можуть бути покладені на ЗС та визначення складу військ (сил), який має необхідні спроможності для виконання визначених завдань, з урахуванням коефіцієнта достатності спроможностей та обраного способу компенсації спроможностей, нестача яких є критичною. Ключові слова: достатність спроможностей, кількісне оцінювання, концепція, принципи, складові спроможностей, спроможності.
doi:10.30748/nitps.2019.36.04 fatcat:tw3pvnlrmzdulbluncdyu37xpe