Eğitim Seviyesinin Kolonoskopi Temizlik Başarısındaki Rolu: Retrospektif Değerlendirme

Mustafa yakut, Helin Çalğın
2019 Maltepe tıp dergisi  
ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı barsak temizliği derecesi ile eğitim seviyesi arasındaki ilişkiyi gözlemlemektir. Materyal ve Metodlar: Aynı endoskopi hemşiresi tarafından detaylı olarak bilgilendirilen, aynı gastroenteroloji doktoru tarafından kolonoskopik işlemleri yapılan hastalar, okur-yazar, ilkokul mezunu ve okul eğitimi olmayan kişiler düşük eğitim grubu, bu grup dışındakiler yüksek eğitim grubu olarak değerlendirilerek bu durumla kolon temizlikleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
more » ... ğerlendirildi. Bulgular: Kolonoskopi işlemi yapılan 78 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar değerlendirildiğinde 51 hasta eğitim seviyesi düşük grupta, 27 hasta ise eğitim seviyesi yüksek gruptaydı. Eğitim seviyesi yüksek grupta ortalama yaş 51.8 (20-83), eğitim seviyesi yüksek grupta ortalama yaş 50.9 (24-78) ve p=NS idi. Hastaların 43'ü erkek 35'i kadındı. Eğitim seviyesi düşük ve eğitim seviyesi yüksek grup arasında cinsiyet dağılımı açısından fark yoktu (p=0.660). Eğitim seviyesi düşük ve eğitim seviyesi yüksek grup arasında yaş dağılımı açısından fark yoktu (p=0.380). Sonuç: Çalışmamızdan yola çıkarak kolonoskopi öncesi hastaya yeterli zaman ayrılırsa eğitim seviyesinden ilişkisiz olarak başarı artar. Anahtar kelimeler: barsak temizliği derecesi, kolonoskopi SUMMARY Aim: The aim of this study is to observe the relationship between bowel cleaning and educational level. Materials and Methods: Patients who were informed in detail by the same endoscopy nurse and who underwent colonoscopy procedures by the same gastroenterology doctor included to the study. Literate, primary school graduates and non-educated individuals were classified as low education group and those outside this group were classified as high education group. The relationship between educational level and degree of colon cleansing was evaluated.
doi:10.35514/mtd.2019.16 fatcat:7fva4r2bubgnth43sjo56fnu3m