Taranmış ve Taranmamış Isırgan Lifi Takviyeli /Polyester Kompozitlerin Ses Absorbsiyon Davranışlarının İncelenmesi

Kenan BÜYÜKKAYA
2022 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi  
Bu çalışmada, 2100 rakımda doğal olarak yetişen ısırgan bitkisinden elde edilmiş, ham(taranmamış) ve taranmış lif ile takviye edilmiş kompozitlerin ses absorbsiyon özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bitkinin farklı kısımlarının (dip,orta,tepe) ses emme özelliklerini belirlemek amacıyla taranmış ve taranmamış lifler, dip, orta ve tepe olmak üzere sınıflandırılmıştır. Polyester matrise farklı hacım oranlarında (2.5, 5, 7.5, 10 %) ısırgan elyafı ve ham elyaf takviye edilerek, polimer
more » ... t test numuneleri üretilmiştir. Kompozitlerin ses emme katsayıları (normal incidence absorption coefficient), çift mikrofon tekniği ile ölçülmüştür. Liflerin fiziksel özellikleri (yoğunluk, kristalin indeksi, lif çapı) belirlenmiş ve bu özelliklerin ses absorbsiyonuna etkileri tartışılmıştır. Liflerin kesit incelemeleri taramalı elektron mikroskobu görüntüleri kullanılarak ortaya konulmuştur. Isırgan takviyeli kompozitlerden elde edilen verilere göre, taranmış ve bitkinin dip ve orta kısımlarından elde edilen lif ile takviye edilen malzemelerin, ses emme açısından daha üstün performans sergilediği belirlenmiştir. Bu farklılığın liflerin fiziksel özelliklerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
doi:10.31466/kfbd.1003508 fatcat:x65lcniu7rd43ic32cllyyzg5a