Det tværprofessionelle samarbejde – et paradoks i skolens socialpædagogiske arbejde?

Ditte Tofteng, Mette Bladt
2017 Tidsskrift for Professionsstudier  
Tværprofessionelt samarbejde er tidens løsen på komplekse sociale problemstillinger. Den moderne velfærdsstats borgerindsatser synes at kræve et særligt samkoordineret arbejde mellem professioner. Men nogle gange ser det ud til, at det tværprofessionelle ender med at stå i vejen for en sagsgang og indsats, der er faglig meningsfuld og foregår rettidigt. Artiklen vil – med udgangspunkt i en case fra et længevarende aktionsforskningsforløb på en skole i Københavnsområdet – sætte fokus på, hvordan
more » ... e fokus på, hvordan det tværprofessionelle samarbejde kan blive et benspænd for opgaveløsningen. Artiklen viser, at det tværprofessionelle nogen gange ender med at blive systemets svar på de af systemet skabte problemer.Inter-professional cooperation is often the solution for complex social problems. The social work of the modern welfare state seems to demand a specialized coordinated cooperation between professions. But sometimes it looks like, the inter-professional work end up being in the way of an administration and effort, which is timely and professional sound. Based on a long term action research project the article will, be focused on how the inter-professional work sometimes becomes a trip up for problem solving. The article shows that the inter-professional sometimes become the systems answer to problems created by the organizational structures of the system.
doi:10.7146/tfp.v13i25.96968 fatcat:625xmgx735gohfae4k7xytdtcm