MOGUĆNOSTI PRIMENE IOT TEHNOLOGIJE U STOČARSTVU I VETERINI

B. Marković, D. N. Nedić
2018 ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Internet stvari (eng. Internet of Things, IoT) je niz tehnologija za povezivanje nainternet uređaja kao što su senzori, laboratorijska i druga merna oprema koji prikupljajuinformacije od značaja i njihovo slanje prema serverima smeštenim u oblakuna kojima se vrši agregacija podataka i njihovo pretvaranje u informacije i izveštavanjenad njima prema potrebama različitih zainteresovanih strana. IoT tehnologijazasniva se na projektovanju i izradi vertikalnih rešenja za izveštavanje korisnika
more » ... o događajima i procesima od interesa. Poslednjih godina razvijeno je niz vertikalnihIoT rešenja u stočarstvu i veterini kojima se omogućavaju telemedicina,totalno praćenje lanaca snabdevanja prehrambenim proizvodima te informacije ozdravstvenom stanju stoke. Kao suštinski revolucionarna tehnologija, IoT bi mogaotransformisati način na koji posluje agrarni sektor, ali i način na koji se kontroliše ivrši upravljanje bezbednošću prehrambenih proizvoda.
doi:10.7251/vetj1601059m fatcat:6p7y2jcutjdxbend7m6zj5z33y