The adaptation of the Caring Nurse-Patient Interaction scale (CNPI-70) to polish conditions on the basis of nursing students self-assessment of their caring competencies

Mirosława Felsmann, Anna Andruszkiewicz, Agata Kosobucka
2015 Medical and Biological Sciences  
Mirosława Felsmann et al. 48 przekrój ról zawodowych pielęgniarki. Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką rzetelność skali rekomendując jej stosowanie w badaniach naukowych w pielęgniarstwie i w edukacji.
doi:10.12775/mbs.2015.018 fatcat:jk3xrknxpndqhg2pc26oz5vwve