Władze miejskie a poszukiwania dobrej przestrzeni publicznej

Iwona Borowik
2015 Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica  
Abstrakt. Artykuł porusza zagadnienie relacyjności między przestrzenią publiczną (jej formą/ funkcją architektoniczną) miasta i władzami miejskimi oraz mieszkańcami. Dotyka kwestii poczucia odpowiedzialności mieszkańców za ich miasto. Szkicuje problem prywatyzowania oraz fragmentacji przestrzeni publicznej miasta. Podejmuje zagadnienie poszukiwania dobrej miejskiej przestrzeni publicznej poprzez wzmacnianie jej tożsamości architektonicznej i estetycznej, szczególnie istotnej w przypadku ważnej
more » ... w przypadku ważnej symbolicznie i prestiżowo przestrzeni centralnej miasta. Słowa kluczowe: miasto (postsocjalistyczne), przestrzeń architektoniczna, (dobra) przestrzeń publiczna, prywatyzacja i fragmentacja przestrzeni publicznej, park kulturowy.
doi:10.18778/0208-600x.54.07 fatcat:meixmv3pffgq7maz65d4kavw7e