Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası

Murat ÖZEN, Hüseyin FAKİR
2015 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Özet: Bu floristik çalışma Isparta il merkezine 69 km mesafede bulunan Eğirdir ilçesinin Yukarı Gökdere köyü sınırlarında bulunan Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve çevresinde yapılmıştır. Araştırma alanının denizden yüksekliği 1300 m ile 1800 m arasında değişmektedir. P.H. Davis kareleme sistemine göre C3 alanına giren çalışma alanımız floristik açıdan Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafya bölgelerinin geçiş kuşağında yer almaktadır. Araştırma alanından Şubat 2014 ve Eylül 2014 tarihleri
more » ... 014 tarihleri arasında toplam yaklaşık 1200 bitki örneğinin teşhisleri yapılarak 78 familyaya ait 253 cinse bağlı 442 tür tespit edilmiştir. Bu tespit edilen 442 taksondan 69 (% 15,61) takson endemiktir. Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; Akdeniz elementi 121 (% 27,38), İran-Turan elementi 41 (% 9,28), Avrupa-Sibirya elementi 28 (% 6,33), birden fazla bölgeli ve bölgesi bilinmeyen 252 (57,01)'tür. Abstract: This floristic study has been carried out within the borders of Yukarı Gökdere village of Eğirdir Kasnak Oak Nature Protection Area and surronding, in a distance of 69 km from the city centre of Isparta. The altitude of the research areas varies between 1300 m and 1800 m The research area which is situated in the C3 square according to the "square system of P.H. Davis", located in the transition zones of Mediterranean and Iran-Turanian phytogeographic regions in respect of floristic point of wiev. Approximately 1200 specimens which were collected from the research area between February and September in 2014, identified and totally 442 species belonging to 253 genera and 78 families were determined. Among of these species, 69 taxa (15,61%) are endemic species. The distribution of the taxa according to phytogeopraphical regions area are; Mediterranean 121 (27,38%), %), Irano-Turanian 41 (9,28%), Eurosiberean 28 (6,33%); widespread and unknown regions were 252 (57,01%).
doi:10.19113/sdufbed.09768 fatcat:s7meq5jizzawvbgvz2dnekufoe