TEK PARTİ DÖNEMİNİN İKTİDAR LİTERATÜRÜNDE OSMANLI MİRASI

Murat TURAN
2013 Journal History School  
Özet Erken Cumhuriyet dönemi ya da daha fazla kullanılan şekliyle tek parti dönemi hakkında incelemelerde bulunan araştırmacının mutlaka başvurduğu kaynakların başında parti ve devlet tarafında oluşturulan resmî yayınlar gelir. Bu dönemde parti ideolojisinin sunumu olarak kabul edilen resmî görüşler, birer yazılı metin olarak bu yayınlarda yer bulmaktadır. Buralarda kullanılan ifadelerin sınırları ve içeriği iktidar tarafından belirlenmektedir. Fikri derinliği yönetimce şekillenen bu metinlerde
more » ... lenen bu metinlerde yakın geçmiş Osmanlı mirasının sertçe eleştirildiği Cumhuriyet döneminin ise olumlandığını görülür. Genç Cumhuriyet'in geleceğe dönük bir bakış açısı olmalıydı ve bu öyle bir bakış açısı olmalıydı ki "Osmanlı'nın hatalarına" bir daha düşülmemeliydi. Bu "hataların" ne anlama geldiği konusu ise "bir milletin yok oluş ihtimali" boyutuyla ele alınmalıydı. Konunun en iyi işlendiği mecra olan bu yayınlarda, Cumhuriyet dönemi modernleşme hareketinin "neye rağmen" kazanılmış başarı olduğu farklı şekillerde ifade edilir. Bu makalede tek parti dönemine ait birçok resmî yayın incelenerek Osmanlı Devleti'ne ait genel düşünce yapısı belirlenecek ve elde edilen bulgular değerlendirilecektir. Abstract Researchers studying the Early Republican Period, more frequently referred to as the Single Party Period, more often than not, use the party and the created by the State  DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi. Murat Turan [80] official publications in their research. Official opinions can be construct as the reflections of party ideology in this period in the written record. The boundaries and content of the texts is determined by the government. In these texts, in which the intellectual depth was shaped by the government, we see that the Ottoman heritage is criticised, while the products of the Republican period were approached in a positive light. There was an effort to develop a perspective for the future of the young republic, which would prevent the state from falling into the old habits and mistakes of the Ottomans. What was meant by "mistakes" must be considered with the dimension of the "possibility of the extinction of a nation". In these publications, which are seen as the medium in which the topic was most frequently examined, the odds against which the modernisation movement of the Republican period succeeded are expressed in different forms. In this article, the author aims to study official publications from the single party period in order to identify attitudes regarding the Ottoman state and to assess the relevant findings.
doi:10.14225/joh320 fatcat:i7ivyil3sbchnmrflo3kprnbs4