Some Basic Aspects of the Accounting of Export Operations of Economic Operators

S.E. Shutka, N.I. Kolinko
2016 Scientific Bulletin of UNFU  
Національний лісотехнічний університет України Серія економічна 252 Висновки. Для того, щоб Україна стала рівноправним членом міжнародних економічних відносин, потрібно реалізовувати заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку, а також покращувати рівень експортного потенціалу. Експортний потенціал країни цеобсяг товарів і послуг, що можуть бути вироблені у країні, і можуть бути реалізовані з максимальною вигодою для цієї країни. Він є
more » ... ї країни. Він є тісно пов'язаним з конкурентоспроможністю продукції, що призначена для реалізації на світовому ринку. Завдяки успіхам у політиці підтримки експорту та підписаній Угоді про вільну торгівлю з ЄС у 2013 р., Україна почала продавати більше продукції до європростору, а експорт до Росії різко зменшився. Основними проблемами сучасного розвитку українського експорту, на вирішенні яких повинні бути сконцентровані зусилля уряду, є: сировинний характер та вузька спеціалізація значної частини експорту, недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій, а також не конкурентоспроможність продукції через високий рівень ресурсо-та енерговитратності вітчизняних виробництв. Виходячи із викладеного вище, зазначимо, що держава має спрямовувати значні зусилля на подолання проблем, які існують у сфері розвитку експортного потенціалу. Тому з метою вирішення цих проблем та реалізації перспективних державних управлінських заходів, пропонуємо розробити низку завдань, які дають змогу створити сприятливі умови для динамічного розвитку експорту на основі прогресивної зміни спеціалізації та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Одним із найважливіших напрямів підтримки експорту, особливо товарів з високим ступенем оброблення, є використання важелів податкового регулювання. Україні варто взяти до уваги досвід багатьох країн, які визнані як експортоорієнтовані і які створили успішні структури багато років тому. Саме їхній досвід і можна перейняти. Це, наприклад, Німеччина, Австрія і Данія в Європі, Південна Корея в Азії, Мексика в Америці та ін. Є такі, де максимальна лібералізація, -це Сполучені Штати. Не все, що працює у них, працюватиме у нас, але успішні підходи, наприклад, Литви або Канади, цілком можна брати за основу. Головне, що базові елементи в нас є. Література
doi:10.15421/40260238 fatcat:tiemhew3f5dh5i4mxncl7zojuy