PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM WALORÓW ŚRODOWISKA I TURYSTYKI
THE SPATIAL DIVERSITY OF EUROPEAN UNION COUNTRIES IN TERMS OF ENVIRONMENTAL VALUES AND TOURISM

Iwona BĄK, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 31, 71-270 Szczecin, Maciej OESTERREICH, Wojciech ZBARASZEWSKI, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 31, 71-270 Szczecin, Katedra Analizy Systemowej i Finansów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 31, 71-270 Szczecin
2017 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica  
The aim of this article is to assess the spatial diversity of the European Union countries in terms of three criteria: the share of protected areas in the area of the country, tourism revenue and the quality of the environment. In study were used raw data and analysis of Eurostat and World Bank database. In order to construct the ranking of countries in terms of quality of the environment was used taxonomic measure of development based on Weber's median vector. Presented in the article analyzes
more » ... he article analyzes show that the proportion of protected areas in the area of the country does not directly affect receipts from tourism, or assessment of the quality of the environment. Słowa kluczowe: mediana Webera, obszary chronione, środowisko, turystyka.
doi:10.21005/oe.2017.86.1.02 fatcat:zkqbrlrelzagrgkp5tiwiu3hze