BAĞIMSIZLIKLARININ 20. YILINDA ORTA ASYA VE KAFKASYA'DAKİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN ENTEGRASYON SÜRECİ (1991-2011)

M Seyfettin, Erol, Mehmet Şahin, Türkmenistan Çalışma, Ve Azerbaycan', Kapsamaktadır Anahtar, Orta Asya, Ekonomik Kafkasya, Entegrasyon, Gümrük Bölgeselleşme, Avrasya Birliği, İşbirliği (+5 others)
unpublished
Özet SSCB'nin dağılması sonrası geçiş aşamasında olan eski Sovyet ülkeleri bu sürecin ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarıyla bulunmaktadır. Çözüm için ikili ve bölgesel işbirlikleri bu ülkelerin gündemlerindeki yerini korumaktadır. Bu kapsamda bölgede çok sayıda iktisadi temelli bölgesel entegrasyon çalışmalarına şahit olundu. Biz bu çalışmada iş-birliğine götüren nedenleri, sıkıntıları, potansiyellerin aktife çevril-mesindeki güçlükleri, yaklaşım ve tepkileri ele alacağız. Bu bağlamda; ilk
more » ... . Bu bağlamda; ilk kısımda bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını elde ettikleri dönem-deki ve bugünkü ekonomileri mercek altına alındıktan sonra ekono-mik bütünleşme ihtiyaçları araştırılacaktır. İkinci kısımda ise dünya-daki bütünleşme stratejileri ve Orta Asya ve Kafkasya'daki bütünleş-me stratejisi irdelenecektir. Bölge bütünleşmeleri incelenirken, bölge merkezli ve bölge dışı merkezli ayrımı yapılacaktır. Bunların arkasın-dan entegrasyonun önündeki engellere değinilecek ve son olarak ekonomik entegrasyonlar bağlamında bölgenin geleceği hakkında tahminler yapılacaktır. Abstract Post-Soviet states, who are in transition process after the collapse of USSR, have economical, political and security challenges in this process. Bilateral and regional cooperation are still in the top of the agenda to solve this problem. With respect to that, many regional economic integration attempts are witnessed.
fatcat:kesptir23jhbhgnsmlmnfrryj4