IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND FORECASTING TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN DAIRY MARKET

Olena Popko
2020 Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості  
Предметом дослідження статті є теоретичні, методологічні й методичні засади формування та прогнозування тенденцій розвитку молочного ринку України. Мета роботи -виокремлення сучасних проблем розвитку молочного ринку України та прогнозування тенденцій його розвитку у короткостроковій перспективі. У статті вирішуються наступні завдання: проведення аналізу динаміки зміни поголів'я корів, виробництва молока та зростання кількості надоїв на одну корову в цілому в Україні та в розрізі
more » ... ізі сільськогосподарських підприємств і господарств населення протягом 2010-2018 років; дослідження динаміки середніх цін купівлі молока молокопереробними підприємствами на вітчизняному ринку; оцінювання якості молока коров'ячого, яке надходить у переробку, за ґатунками; здійснення економічного аналізу виробництва молока в Україні, SWOT-аналіз молочної промисловості України. Використовуються такі методи дослідження: порівняльний та статистичний аналіз -при дослідженні обсягів виробництва молока коров'ячого в цілому в Україні та в розрізі сільськогосподарських підприємств і господарств населення протягом 2010-2018 років, а також динаміки середніх надоїв на одну корову на середнє поголів'я корів, обсягів переробки молока, середніх закупівельних цін на молоко-сировину та якості молока коров'ячого за ґатунками; системно-структурний аналіз, логічне узагальнення -при проведенні SWOT-аналізу молочної промисловості України; економіко-математичне та графічне моделювання -метод Брауна першого порядку при прогнозуванні динаміки виробництва молока, приросту надоїв на одну корову в Україні в перспективі на 2020-2022 роки. Отримано наступні результати: на молочному ринку України сьогодні відслідковуються дві протилежні тенденціїтенденція до зростання надоїв та тенденція до скорочення молочного стада. За прогнозом на наступні три роки, виконаного за методом Брауна першого порядку, надалі очікуватиметься зростання надоїв на одну корову за скорочення загального поголів'я корів. Разом з тим, використання сильних сторін молочного сектору України та його потенційних можливостей, виявлених при проведенні SWOT-аналізу, зокрема: зростання молочної продуктивності худоби, нарощення обсягів виробництва молока "екстра-класу", покращення контрольних механізмів якості й безпечності молочної продукції, поступове поширення на вітчизняний агропромисловий сектор міжнародних правил торгівлі, страхування, кредитування, інвестування, дозволить вже у короткостроковій перспективі здійснити диверсифікацію торговельних потоків і максимально реалізувати експортний потенціалу галузі, розширивши доступ до продовольчих ринків ЄС, азійського та африканського ринків. Висновки: У цілому можна ідентифікувати стан українського молочного ринку як такий, що досить активно розвивається та має всі шанси в найближчій перспективі увійти в п'ятірку країн-лідерів, які динамічно нарощують молочний напрямок. Ключові слова: молочний ринок; оператори ринку; метод Брауна; якість молока за ґатунками; SWOT-аналіз. Постановка завдання Проаналізувати стан молочної промисловості України, спрогнозувати її подальший розвиток у короткостроковій перспективі, виявити її сильні та слабкі сторони та свівставити їх із зовнішніми можливостями та загрозами. © О. В. Попко, 2020Попко, ISSN 2522 Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2020. № 1 (11) ISSN 2524ISSN -2296
doi:10.30837/2522-9818.2020.11.068 fatcat:sbyi7tgpvbcw5hbvn4vgmokmfy