RESPUBLIKA HUDUDLARIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISH SURATLARINI TA'MINLASHDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI OSHIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Abduraxmanov Karomat Erkinovich
2022 Zenodo  
Soliq tizimi iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, mamlakatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga erishishda muhim mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida soliq ma'murchiligi mexanizmlari samaradorligini oshirish, soliq majburiyatini mustaqil ravishda bajarish uchun qulay sharoit yaratish, soliq sohasini islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.
doi:10.5281/zenodo.7115868 fatcat:s57cycosifeztd6z73rtd6gxx4