Deformation analysis: the DELFT approach
Deformacijska analiza po postopku DELFT

Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič
2012 Geodetski vestnik  
IZ ZNANOSTI IN STROKE IZVLEČEK V članku je opisan postopek Delft, ki je eden izmed postopkov deformacijske analize. Z uporabo statističnih metod in na podlagi geodetskih meritev določimo, ali so premiki točk statistično značilni. Podan je prikaz metode na testnem primeru. ABSTRACT The Delft approach, a method for the deformation analysis, is presented in this article. Based on geodetic measurements, the statistical significance of displacements at the surface is determined with statistical
more » ... th statistical methods. A numerical example shows the effectiveness of the presented method. KEY WORDS deformation analysis, Delft approach, numerical example deformacijska analiza, postopek Delft, računski primer
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.009-026 fatcat:tp73zvadrbcd7hc2rdnrffvphm