Вишуканий межигірський фаянс із колекції Національного музею історії України

Ольга Володимирівна Школьна
2019 Вісник КНУКіМ Серія «Мистецтвознавство»  
Мета роботи -здійснити комплексний аналіз однієї із найвагоміших і найцінніших колекцій межигірського фаянсу в Україні з фондів Національного музею історії України. Методологія дослідження базується на сукупності принципів наукової достовірності та всебічності, історичному, культурологічному і мистецтвознавчому підходах, а також на низці методів дослідження: аксіологічний вжито задля виявлення значущості, цінності окремих експонатів НМІУ, герменевтичний -для інтерпретації художніх якостей
more » ... ожніх якостей артефактів, кроскультурний -для осягнення зв'язків конкретних творів з певними особистостями, компаративний -для порівняння пам'яток з музейними предметами інших колекцій, мистецтвознавчий -задля проведення мистецтвознавчого аналізу виробів КМФФ зі збірки НМІУ. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні джерел надходження, специфіки комплектування означеної групи виробів у згаданій установі за архівними джерелами, осягненні їхньої цінності порівняно з подібними групами предметів у найбільших вітчизняних музейних збірках, а також проведенні аналогій з продукцією інших тонкокерамічних виробництв Європи 1800-1870-х рр. ХІХ ст. Висновки. Твори Києво-Межигірської фаянсової фабрики з колекції Національного музею історії України мають особливу цінність у контексті вивчення історії формотворення і декорування виробів українських національних брендів «білого золота». Завдяки здійсненню компаративних досліджень вдалося провести паралелі між значущими з історичної та художньої точок зору експонатами із продукції КММФ та відомими іноземними, насамперед англійськими та російськими торговими марками фаянсу ХІХ ст. Унаочнено різновиди найцінніших мистецьких напрацювань підприємства в галузі декору, уточнено їх датування відповідно до матеріалів щодо діяльності фабрики з Центрального державного історичного архіву України в Києві. Ключові слова: твори Києво-Межигірської фаянсової фабрики; Національний музей історії України; ХІХ ст.; форма; декор
doi:10.31866/2410-1176.41.2019.188711 fatcat:5ulvtkmyq5dlniakjkz6by63d4