Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018

Mikuláš Huba
2018 Envigogika  
Český príspevok k rozvoju Slovenska vo všetkých relevantných oblastiach bol v uplynulom storočí, ale najmä v r. 1918 -1939, zásadný. Bez neho nie je fungovanie Slovákov ako štátotvorného národa predstaviteľné. Ide o historický fakt, ktorý nevidí iba ten, kto ho nechce vidieť. Toto konštatovanie sa týka aj ochrany prírody, krajiny a pamiatok.
doi:10.14712/18023061.577 fatcat:hlzd5b6ixvbedm7nfoeot62gre