Konkurence mezi školami a výsledky žáků v České republice: pohled zblízka na šetření PISA 2012

Dominik Dvořák, Jana Straková
2016 Pedagogika (Praha)  
Abstrakt: Reformy založené na zavádění tržních principů do vzdělávání zatím spíše zklamaly očekávání, že povedou k celkovému zlepšení vzdělávacích výsledků žáků. Mezinárodní šetření PISA 2012 tento poznatek rovněž potvrdilo. Avšak v případě České republiky byly publikovány výsledky uvádějící, že i po zohlednění socioekonomických a demografických rozdílů mezi žáky a dalších relevantních faktorů na úrovni škol dosahují lepších výsledků v matematice žáci v těch školách, které jsou vystaveny větší
more » ... ou vystaveny větší lokální konkurenci. Náš článek představuje kritickou revizi těchto výsledků. Vyšli jsme ze stejných datových souborů z šetření PISA a použili jsme dvouúrovňové modely, kde první úroveň byla žákovská a druhá školní. Pokud model (na rozdíl od postupu uplatněného autory šetření PISA) zohledňovat skutečnost, že ve vzorku jsou zastoupeny základní školy, víceletá gymnázia a střední školy, pak zdánlivý účinek konkurence mezi školami vymizel. Konkurence mezi školami jednoho typu tedy ani v České republice nevede k lepším znalostem a dovednostem žáků v matematice. Klíčová slova: volba školy, konkurence mezi školami, výsledky žáků, matematika, Česká republika, PISA.Klíčová slova: volba školy, soutěž mezi školami, výsledky žáků, matematika, Česká republika, PISAAbstract: Several studies have shown that market-based reforms of education, on average, do not improve the pupil performance across or within national school systems. The PISA 2012 survey found, however, that in the Czech Republic the schools that compete with other neibourghing schools for pupils tend to perform better in mathematics even after accounting for the socio-economic and demographic background of pupils and for relevant school characteristics (OECD, 2013). In our study, we re-evaluate this result. The impact of school variables on student achievement was studied using the PISA datasets and two-level models with pupils at the first level and schools at the second level. After accounting for different types of secondary schools in the Czech school sample, the apparent positive effect of school competition disappeared.Keywords: school choice, school competition, achivement, mathematics, Czech Republic, PISA
doi:10.14712/23362189.2015.740 fatcat:xjnd7tye3fb2xli5qoqcaudjqu