Modelowanie kompetencji opiekunów seniorów w pracy projektowej i coachingu indywidualnym – projekt EduCare

Agnieszka Szplit, Małgorzata Stawiak-Ososińska
2015 Rocznik Andragogiczny  
Modelowanie kompetencji opiekunów seniorów w pracy projektowej i coachingu indywidualnym -projekt EduCare Developing competences and skills of senior care assistants through project-based learning and individual coachingthe EduCare project Streszczenie. Tekst opisuje podstawowe założenia projektu EduCare, którego celem jest stworzenie modelu kształcenia nowoczesnego opiekuna osoby starszej. Autorki przedstawiają model szkolenia przeprowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak
more » ... etod, takich jak coaching, metoda projektowa i e-learning. Słowa kluczowe: projekt EduCare, opiekun osoby starszej, coaching, kształcenie opiekunów. Summary. The text describes the main objectives of the EduCare project which aims at creating a new model of senior care assistants' education. The authors present the model of training conducted with the application of modern teaching methods, such as coaching, project-based learning and e-learning. Profesjonalizm współczesnego opiekuna seniorów Starzenie się społeczeństw całej Europy ujawnia silną potrzebę kształcenia wykwalifikowanych kadr, mających profesjonalne przygotowanie do pracy z seniorami. Ich celem jest podniesienie jakości życia osób starszych poprzez działania opiekuńcze, pomocowe oraz promowanie zdrowej, aktywnej starości. Raport Komisji Europejskiej (2008) dotyczący opieki społecznej podkreśla niską jakość działań pomocowych i konieczność ich usprawnienia.
doi:10.12775/ra.2014.035 fatcat:gizcdyszjjgafkzzafci5nj4dq