Joint ventures in de jaarrekening

Egbert Eeftink, Ronald De Feijter
2009 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Naar verwachting zal de International Accounting Standards Board (IASB) begin 2010 een nieuwe standaard publiceren over de verslaggeving van gezamenlijke regelingen (joint arrangements), inclusief joint ventures. Volgens deze standaard zal proportionele consolidatie van joint ventures onder IFRS niet langer zijn toegestaan, maar zal waardering volgens de equity-methode moeten plaatsvinden. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van de verwachte inhoud van deze nieuwe standaard
more » ... standaard beschreven. Ook wordt ingegaan op het belangrijkste argument van de IASB om proportionele consolidatie niet langer toe te staan, te weten strijdigheid met het framework. Daarbij wordt geconcludeerd dat er veel valt aan te merken op de tot nu toe door de IASB gegeven onderbouwing voor het elimineren van proportionele consolidatie. Een bredere en meer fundamentele benadering van het vraagstuk had de voorkeur verdiend.
doi:10.5117/mab.83.13873 fatcat:jumwkbiucbawtmogap2skj2ufi