Türkiye 'de Bitkisel Tıbbi Ürünler (Türkiye'de Bitkisel Ürünlerin Standardizasyonu, Üretimi Ve Tağşiş) : Derleme

Meryem Dişli, Erdem Yeşilada
2019 JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH  
Dişli M., Yeşilada E. Türkiye'de Bitkisel Tıbbi Ürünler (Türkiye'de Bitkisel Ürünlerin Standardizasyonu, Üretimi ve Tağşiş), J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3(Özel Sayı):13-21 DOI: bshr.545498 DERLEME / Review Article Özet Fitoterapinin dünyadaki tarihsel gelişimi birçok çalışmada defalarca vurgulanmıştır. Ülkemizde ise getat mevzuatıyla beraber popülaritesi artan bir bilim dalı haline gelmiştir. Fitoterapi eğitimleri yıllardır Eczacılık Fakültelerinde Farmakognozi Anabilim dalı adı
more » ... i Anabilim dalı adı altında verilmekteydi. T.C Sağlık Bakanlığı'nın 2014 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) mevzuatıyla beraber, yetki verilen üniversitelerce eğitimler yaygınlaştırılmış, eğitim alan hekim ve eczacı sayısı hızla artmıştır. Sonuçta hedef insan sağlığı ve tedavi olunca, fitoterapinin de gelişigüzel uygulanması düşünülemeyeceğinden, kanıta dayalı fitoterapi konusu gündeme gelmiştir ki; bunu da doğru endikasyonda, uygun dozda istenen maximum etki ve her uygulamada aynı etki şeklinde açıklamak doğru olacaktır. Bu noktada kullanılacak bitkisel ürünlerde kalite ve standardizasyonun önemi iyice belirginleşmektedir. Bu nedenle bu çalışmada bitkinin yetiştirilme sürecinden, drog ve ilaç haline gelinceye ve de artık uygulama ve tedavi boyutunda olması gereken kalite ve standardizasyon konusuna vurgu yapılması amaçlanmıştır. Abstract Historical background of phytotherapy has been emphasized in many studies. In our country by the official approval of GETAT legislation, phytotherapy has gained increasing attention of health professionals. So far Phytotherapy education has been delivered by the Pharmacognosy staff in faculties of Pharmacy. With the Ministry of Health's 2014 GETAT legislation, the training activities have become disseminated to the authorized universities. The number of trained physicians and pharmacists have increased rapidly. As a matter of fact, if human health is considered inconvenient application of phytotherapy for treatment purposes can not be acceptable and evidence-based phytotherapy applications should be in practice. The treatment should be performed for the correct indication, in correct dose regime, for maximum benefit and reproducible activity response in each application. To reach this target importance of the quality and standardization of herbal Products have become more evident. The aim of this study is to emphasize the quality and standardization of the plant from the cultivation process to the production of drug and the application and treatment dimension.
doi:10.34084/bshr.545498 fatcat:bqxjvlvuijbdxdxl6eshwekn3q