THE USE OF MOODLE AS MEANS OF INTENSIFYING PROGRESS OF STUDENTS WITH MAJOR IN ENGLISH PHILOLOGY IN THE EFL CLASSROOM

A.O. Tomilina
2020 Innovate Pedagogy  
Постановка проблеми в загальному вигляді. Процеси інформатизації передбачають всебічне впровадження інформаційних технологій у суспільстві загалом та в навчанні зокрема. Інформаційні технології в навчанні створюють оптимальні умови для опанування певного матеріалу та інтенсифікації існуючих знань у певній сфері. Під час впровадження інформаційних технологій у процес навчання відбувається раціоналізація навчальної діяльності студентів. Таким чином перед викладачем постає питання вибору найбільш
more » ... птимального варіанту серед існуючих інформаційних технологій для реалізації поставлених цілей. Супровід інформаційними технологіями можливий в усіх сферах навчання, тому вивчення англійської не є виключенням. Певний інтерес викли-
doi:10.32843/2663-6085/2020/22-3.22 fatcat:rbtji455dbbzhon6nzasllfukq