Ahar (İran'ın Kuzeybatısı) Mezbahasında Kesilen Koyun ve Keçilerde Kistik Ekinokozisin Yayılışı
Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Sheep and Goats in Ahar Abattoir, Northwest Part of Iran

Alireza LOTFI, Mansour YUSEFKHANI, Ali SAMAVATIAN, Hasan YILMAZ, Zeynep TAŞ CENGİZ, Mohammadreza VALILOU
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The aim of this study was to investigate the prevalence of cystic echinococcosis (CE) of slaughtered sheep and goats in Ahar Abattoir, Northwest of Iran. Out of 7.868 slaughtered animals examined for CE (hydatidosis) in liver and lungs (7.654 sheep and 214 goats), 25.40% were infected. The rates of lungs and liver CE were 15.28% and 6.08% in sheep, respectively, and 19.15% and 10.28% in goats, respectively. The infection rate was higher in lungs and was more pronounced in goats. Existence of
more » ... ts. Existence of infected stray dogs in grassland and ruminant grazing on infected pasture are two main reasons for high infection rates in Arasbaran region. . Bu çalışmanın amacı, Ahar (Iranın Kuzeybatısı) Mezbahasında kesilen koyun ve keçilerde hidatidozun yayılışını incelemekti. Kesimi yapılan 7.868 hayvanın (7.657 koyun ve 214 keçi) karaciğer ve akciğerleri hidatidoz yönünden muayene edildi ve %25.40 infeksiyon oranı saptandı. Akciğer ve karaciğer kistik ekinokozisi (hidatidoz) sırasıyla koyunlarda %15.28 ve %6.08, keçilerde ise %19.15 ve %10.28 oranındaydı. Enfeksiyon akciğerlerde ve keçilerde daha yüksek orandaydı. Meralarda infekte başıboş köpeklerin bulunması ve ruminantların infekte meralarda beslenmeleri Arasbaran bölgesinde saptanan yüksek hidatidoz oranının iki temel nedeni olarak kabul edilmektedir.
doi:10.9775/kvfd.2010.1737 fatcat:gn5ilg6njvdlfdx2v7fowpqcly