Engelse nonnen in een magnificq clooster ende Kerkxken aan de Sint-Pietersnieuwstraat

Luc Devriese, Adrien Brysse
2018 Ghendtsche Tydinghen  
Na de ontbinding vanaf 1534 van de kloosterorden in Engeland onder Hendrik VIII en Elisabeth I, vluchtten een aantal communauteiten naar het vasteland. In ons land was Brussel de eerste vestigingsplaats (1598) van de Engelse benedictinessen. Dit werd in Gent in 1624 gevolgd door een eveneens Engelse stichting, genoemd 'Abdij van de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods'. Aldus kreeg Gent, naast de 'autochtone' benedictinessenabdij in het Rijke Gasthuis aan de Hoogstraat, er een 'vreemd'
more » ... er een 'vreemd' vrouwenklooster van dezelf de orde bij.
doi:10.21825/gt.v42i1.8621 fatcat:lj42uj4rc5ftpmhz6mowrenxaa