LASTIGE GEVALLEN

T. Keuzenkamp
1934 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
13 passen aan de mogelijkheden, die het milieu, de omgeving biedt, doch bovendien aan alle behoeften der natie in haar geheel. Achtereenvolgens wordt behandeld: de organische bouw der onder neming, de rationeele inrichting, leiding en beheer. Volgt een referaat getiteld: L'Economie dans les travaux de récolte des céréales, door V. Rosam (Praag). De Directeur van het Instituut voor arbeidsrationaliseering in den Landbouw te Uhrinèves heeft een nieuwe methode van oogsten bedacht en beproefd:
more » ... t en beproefd: terwijl het graan door een zelfbinder wordt geoogst, worden gelijktijdig door een aangehecht mes de koppen der aren afgehakt. Deze koppen worden in lichte wagentjes verzameld en vervoerd. Het stroo wordt op hoopen gesteld en wordt inge zameld als de oogsttijd voorbij is en daardoor meer tijd beschik baar komt. De aren worden, indien zij geschikt voor 't dorschen zijn, terstond in de dorschmachine gebracht; dit geschiedt het beste ("am vorteilhaftesten") door middel van een blaas-inrichting.. Zijn de aren nog niet geheel rijp daartoe, dan worden zij in speciale droogsilo's opgeslagen. De referent somt een elftal voordeelen van deze werkwijze op, waarvan de eerste luidt, dat zij den aankoop van kostbare machines zooals de "combine" (de maai-dorschmachine) overbodig maakt. Memorandum van Dipl. Ing. Agr. Dr. techn. Adolf Schort (Tschecho-Slowakije).
doi:10.5117/mab.11.10118 fatcat:d3lqjq4y65hm3fawedwvpgv3nm