Students as Actors of Cultural Communication. Königsberg University and Polish Students in it (1770–1825)

Ruth Leiserowitz
2014 Acta Historica Universitatis Klaipedensis  
Karaliaučiaus universiteto studentų sudėtis XVIII-XIX a. sandūroje pasikeitė. Po Trečiojo Lietuvos-Lenkijos valstybės padalijimo (1795 m.) lenkų studentų skaičius šoktelėjo, tačiau įkūrus Varšuvos hercogystę iš karto vėl sumažėjo. Užsienyje studijavę lenkų studentai tapo garsiais kultūros ir mokslo veikėjais. Šie veikėjai paskatino kultūros ir mokslo centrų bei jų tinklo Europoje kūrimą. PagrIndInIaI žodžIaI: studentai, lenkai, Karaliaučius, universitetas, komunikacija. aBSTraCT on the turn of
more » ... aCT on the turn of the 19th c., the composition of the students in Königsberg University changed. after the 3rd Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth (1795), the number of Polish students in it went up, however, after the foundation of the duchy of Warsaw, it immediately dropped again. The Polish students who had studied abroad grew up into famous figures of culture and science. They promoted the development of cultural and scientific centres and of their network in Europe.
doi:10.15181/ahuk.v26i0.513 fatcat:oerdtxwmjfaljhaiyytr4bbcx4