The risk analysis and the risk management as basic components of the safety management system of the organization
Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski
2016 Ekonomiczne Problemy Usług  
doi:10.18276/epu.2016.123-30 fatcat:wwali2lsujdodcscbdflvevhfm