BURLAS, Ladislav - KOPČÁKOVÁ, Slávka (2017): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra

Renáta Kočišová
2018 ESPES  
BURLAS, Ladislav - KOPČÁKOVÁ, Slávka (2017): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-1780-3. 238 s.
doaj:4ffd36a7df864c8994851b05b7ff5f55 fatcat:wjh77b6tgvfffjbwhnj3lhrhnu