Die etiek van getuigskrifte

J. H. V. Wyk
1980 In die Skriflig  
Wie hom nader besin oor die etiek van getuigskrifte, ontdek onmiddellik dat nagenoeg die hele besinning wentel rondom die waarheidsvraag, m.a.w. oor 'n verklaring van die Negende Gebod. Daarom sal ons vir die grootste deel van hierdie voordrag ook daarmee besig wees. Dit neem egter nie weg nie dat daar ook enkele ander aspekte is waarop ons ten aanvang die aandag vestig.
doi:10.4102/ids.v14i56.777 fatcat:whcbfknpufdp5pmfsjjcbcohby