Międzynarodowa konferencja naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej)", Białystok, 20–22 września 2012 r

Iwona Ostaszewska, Joanna Nikołajuk
2012 Studia Wschodniosłowiańskie  
doi:10.15290/sw.2012.12.38 fatcat:us5fmuq3r5d27gibewkh4vpuhy