VYGORLAT-GUTIN VOLKANIC RIDGE OF TRANSCARPATHIAN INNER DEEP (MODERN ASPECT)

M.G. Prykhodko, N.M. Zhabina, М.I. Bogdanova
2020 Geological Journal  
Вперше представлено Схему неогенового вулканізму західної частини Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпатський внутрішній прогин). В основу цієї схеми покладено нову комплексну методологію стратиграфічного розчленування та кореляції вулканічних утворень. Схема побудована за результатами докладного вивчення структури та еволюції магматизму шести вулканів центрального типу з дев'яти, відомих в українському Закарпатті -Попричний, Анталівський, Маковиця, Тростяниця, Синяк та Дехманов. Вперше в Україні
more » ... в. Вперше в Україні виконано "міжвулканну" кореляцію вулканічних комплексів вулканів центрального типу, що значною мірою ґрунтується на визначеній нами циклічності (стадійності) розвитку неогенового вулканізму Закарпатського прогину. Встановлено, що Вигорлат-Гутинське пасмо сформоване в результаті третьої і четвертої вулканічних стадій протягом пізнього сармату -паннону. Кожна стадія відбувалась у два етапи (ранній і пізній). Лави і пірокластика вивержень ранніх етапів за хімічним складом кислі, а пізніх -середні (антидромний ряд). У всіх досліджених вулканічних спорудах виділено вулканічні комплекси, які відповідають кожному з цих етапів. Вік та етапність формування зазначених комплексів обґрунтовано за хімічним складом, абсолютним віком та положенням у розрізі. Визначено, що третя вулканічна стадія відбувалась у пізньому сарматі, комплекси раннього етапу виділені у розрізах вулканів Попричний, Анталівський, Маковиця, комплекси пізнього етапу -у вулканах Попричний, Анталівський, Синяк, Дехманов. В результаті четвертої вулканічної стадії були сформовані комплекси раннього етапу (кінець сармату -ранній паннон) -виділені у вулканах Попричний, Анталівський, Тростяниця, Синяк, Дехманов, комплекси пізнього етапу (пізня частина паннону) встановлені у всіх досліджених вулканічних спорудах. Проведено кореляцію стратифікованих відкладів центрального типу в межах західної частини Вигорлат-Гутинського пасма з Регіональною стратиграфічною схемою неогенових відкладів Закарпатського прогину. Ключові слова: неоген; вулкани центрального типу; вулканічні стадії та етапи; вулканічні комплекси; стратиграфія; кореляція; схема вулканізму; Вигорлат-Гутинське пасмо; Закарпатський прогин.
doi:10.30836/igs.1025-6814.2020.1.196976 fatcat:fdovkxwuhnhyjb52hte5xyorzy