Characteristics of the socio-geographic factors in the Drina-Velika Morava strategic direction zone

Dejan R. Inđić, Zoran M. Krsmanović, Miroslav R. Terzić
2013 Vojnotehnički Glasnik  
je nacionalno kompaktan i obezbeđuje, bez posebnog naprezanja, mobilizaciju ratnih jedinica. Saobraćajna mreža nije u potpunosti razvijena, tako da napadaču otežava, a braniocu olakšava izvođenje borbenih dejstava. U zoni pravca postoje značajni tehničko-tehnološki potencijali, ali nisu ravnomerno raspoređeni. Nakon kompleksnog sagledavanja društveno-geografskih činilaca zaključujemo da prikazani strategijski pravac omogućava, bez posebnih ograničenja, uspešno izvođenje borbenih dejstava u
more » ... nih dejstava u dužem periodu. Ključne reči: komunikacijska mreža, činioci, rukovodioci, instrukcija. Uvod geoprostoru ratišta Republike Srbije (RS), kao njegovi integralni delovi mogu se izdvojiti zone u kojima bi se vodila borbena dej-
doi:10.5937/vojtehg61-2289 fatcat:adhpyrl5cnhmvpjh3t53bqm3jy