PERSONAL FACTOR UNDER CONDITIONS OF COOPERATION BETWEEN THE TEACHER AND STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE HUMANISTIC PARADIGM

Liana Marianenko, Iryna Poklad
2019 Психологічний Часопис  
Аннотация. У статті викладено результати емпіричного дослідження впливу позитивних чи негативних якостей вчителя (стилів педагогічної діяльності та педагогічного спілкування) на формування пізнавальної діяльності учнів. Встановлено, що індивідуальний стиль педагогічного спілкування може бути як позитивним, так і негативним (наприклад, демократичним або ліберальним чи авторитарним). Виявлено, що розподіл стилів педагогічного спілкування (на позитивний та негативний) відбувається завдяки різниці
more » ... ся завдяки різниці в розвитку педагогічної спрямованості та різного співвідношення позитивного і негативного морального потенціалу особистості вчителя. Досліджено, що уміння вчителя виховувати моральні якості учнів має більш високий ранговий позитивний вплив на його вміння формувати пізнавальну діяльність учнів, ніж уміння вчителя формувати розумові здібності дітей. Експериментально з'ясовано, що позитивно на вміння вчителя формувати пізнавальну діяльність учнів впливають: наявність власного стилю педагогічного спілкування та висока самооцінка власних творчих здібностей. А негативно впливають на вміння формувати пізнавальну діяльність дітей наступні типи ОСОБИСТІСНИЙ ФАКТОР В УМОВАХ СПІВПРАЦІ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ ТА УЧНЯМИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії загальної психології та історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України України, м. Київ (Україна) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8493-1763 УДК: 159.923.2 © Мар'яненко Л. В., Поклад І. М. DOI (Article): https://doi.
doi:10.31108/1.2019.3.23.5 fatcat:fyjxrfdxpfbgrpjds3zn6aatxe