Bezpieczeństwo społeczne w encyklikach Jana Pawła II i w nauczaniu Franciszka [chapter]

Teresa Grabińska
2015 Jan Paweł II Posługa myślenia. T. 2  
Tak sformułowany temat sugeruje dwie przestrzenie refleksji. Z jednej strony mamy obiektywny przedmiot, o którym chcemy mówić -to naród i związane z nim pojęcie patriotyzmu (przedmiot materialny), z drugiej zaś przestrzeń perspektywy czasowej, na co wskazuje pytanie o aktualność, czyli o prawdę w świetle przemian historycznych (przedmiot formalny). Skoro jest mowa o czasie, to sięgnijmy najpierw w przeszłość. W Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie znajduje się pożółkły już rękopis
more » ... sygnaturą AKKW CII8/108a z roku 1957, stanowiący zapis wykładów z katolickiej nauki społecznej, które Karol Wojtyła prowadził dla seminarzystów po ks. Janie Piwowarczyku, zmarłym w 1959 roku. Przeglądając te notatki, uczynione w połowie XX wieku, skonfrontujemy je z nauczaniem Jana Pawła II pół wieku później, szczególnie zaś z uwagami zawartymi w ostatniej książce Pamięć i tożsamość (2005), zaliczanej do osobistego magisterium papieża, w której wiele miejsca poświecił zagadnieniom ojczyzny, patriotyzmu i miejsca Polski w jednoczącej się Europie. W ten sposób pośrednio odpowiemy na pytanie zadane w tytule.
doi:10.15633/9788374384933.17 fatcat:xluh3gtc7ndhjmsgtru4qdptke