ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СКЛАДНИХ ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В КУРСІ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Андрій КЕВШИН, Володимир ГАЛЯН, Аліна ТРЕТЯК, Юлія АРТЮХ, Володимир ШАФАРЧУК, Олександр НИКИФОРОВ, Денис КУРШЕЛЬ
2022 Physics and educational technology  
Розглянуто актуальність отримання здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок під час вивчення електротехніки у вищих навчальних закладах для розрахунку складних електричних кіл, що містять декілька вузлів, віток, контурів. Такі знання необхідні спеціалістам, що працюють у галузі інформаційних технологій, енергетики, промислового виробництва або просто у повсякденному житті та можуть бути використані для правильної експлуатації різних електротехнічних установок. Зокрема, у
more » ... татті проаналізовано особливості вивчення складних лінійних електричних кіл постійного струму в курсі «Електротехніка» на практичних та лабораторних заняттях. Розрахунок струмів у вітках електричного кола здійснено на основі першого та другого законів Кірхгофа. Детально розглянуто методику розрахунку для електричного кола, що містить два незалежних контури, три джерела ЕРС та три різних опори. Складені рівняння для незалежних контурів запропоновано записувати у матричному вигляді, що значно спрощує знаходження невідомих струмів. Акцентовано увагу на необхідності проведення лабораторних робіт під час вивчення електротехніки для кращого розуміння студентами нового матеріалу. Нині на ринку є можливість купити різноманітне лабораторне устаткування, але виробник, як правило, не дає методичні вказівки для проведення лабораторних робіт. Отже, виникає необхідність самостійно це робити. У зв'язку із цим обґрунтовано використання панелей «Лінійні електричні кола» вітчизняного виробника під час виконання лабораторних робіт з електротехніки для набуття практичних навичок з вивчення складних електричних кіл. Розроблено теоретичні відомості для виконання лабораторної роботи «Дослідна перевірка законів Кірхгофа», які можна ефективно використовувати на заняттях зі студентами вищих навчальних закладів. Поєднання теорії та розробленої лабораторної роботи дозволить студентам навчитися не тільки правильно проводити теоретичні розрахунки, а й складати розгалужені кола, здійснювати необхідні вимірювання, що допоможе набуттю необхідних фахових компетентностей майбутнього фахівця.
doi:10.32782/pet-2022-1-3 fatcat:rzmpxk6hwrgcrjrmpaw6edvlci