"W tej Rzeczypospolitej prawo królem, prawo senatorem, prawo szlachcicem". Idea nadrzędności prawa i jej praktyczne konsekwencje w realiach staropolskiej przedkonstytucyjnej monarchii "mieszanej" (XVI–XVIII wiek)

Tomasz Kucharski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2021 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
doi:10.15804/ppk.2021.03.04 fatcat:d4fiy7v37vc57fzdhkuknsznpm