INFORMATION AND ABILITY LEVEL OF CAPABILITY OF PEOPLE AFTER NATURAL DISEASTERS: WHAT CAN WE DO?

Gokhan KUS
2018 Anadolu University Journal of Science and Technology: B Theoretical Sciences  
ÖZET Can çekişen bir kişiyle karşılaştığınızda o kişiye nasıl yardım edileceğini bilmiyor olmanız karşılaşılabilecek korkunç bir durumdur. İlkyardım eğitiminin, insan yaşamını kurtarmadaki önemi pek çok çalışmada vurgulanmasına rağmen toplumlarda ilkyardım bilgi ve beceri düzeyleri yetersizdir. Kalp krizi, trafik kazaları, iş kazaları, doğal afetler, kazara yaralanmalar, terör saldırıları ve savaş gibi önceden beklenmeyen ve yaşamımızı etkileyen bu olaylara bağlı meydana gelen ölüm sayısını ve
more » ... aralanmaları azaltmak için insanlarımızı önemli hayat kurtarıcı becerilerle donatmamız gerekir. Binlerce insan geç kalmış ya da yetersiz ilkyardım müdahalesinden dolayı ya sakat kalmakta ya daha fazla acı çekmekte ya da ölmektedir. Birçok olayda gerçekleşen havayolu tıkanması bir kişinin ölümüne kısa sürede (3-4 dakika) neden olurken, ambulansın olay yerine gelme süresi 8 dakikadan fazla sürebilir. Olayın meydana gelme zamanı ile profesyonel yardımın olay yerine gelme zaman peryodu ölüm ve yaşam arasındaki farkı belirlemede önemlidir. İlkyardım eğitimleri sağlıkla ilgili bir dersin konusu olarak değil, uygulamaya dayalı ayrı bir ders olarak yaşam boyunca verilmelidir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve ülkemizde çeşitli meslek dallarında ilkyardım bilgi ve beceri düzeylerini ölçen çalışmalara bir katkı yapmak, doğal afetler sonrasında yapılması gereken ilkyardım uygulamaları ile ilgili eksiklerimizi ortaya koymak ve bu eksikliğin giderilmesinde neler yapılabilir bunu tartışmaktır. ABSTRACT It is frightening to be faced with a person struggling for life and not to know to help that person. Many research studies have mentioned that first aid education is important to save lives of individuals, but first aid knowledge and skills are deficient in societies. Since events (heart diseases, traffic accidents, occupational accidents, natural disasters, unintentional injuries, terrorist attacks and war) that affect our lifes are unintentional and unexpected events, it would be better to equip as many people with essential life saving skills our society in order to decrease the number of deaths and injuries. Thousands of people die and many more suffer from emergency conditions due to insufficient and timely first aid. It takes very short time (only three to four minutes) for a blocked airway to cause someone's death, but it can take more than eight minutes for an ambulance to arrive on the scene. The period between the time of emergency event and the arrival of the professional help is very important to discriminate between the life and death. First aid subject should be handled as a separate and practical course through all life, not as a theoretical module of a health care related course. The purposes of this study to discuss a) to contribute the studies about first aid knowledge and skills that were done in the World and Turkey, b) to detect the deficiency in first aid after natural diseasters and c) what can we do to meet this deficit.
doi:10.20290/aubtdb.489402 fatcat:prxxxhhyzjavhg4ft6vfaonbk4