Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього вчителя у світлі викликів ХХІ століття

С.В. Сапожников, Alfred Nobel University
2019 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
С.В. САПОЖНИКОВ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У СВІТЛІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ У публікації розкриваються та аналізуються основні виклики ХХІ століття (глобалізація, демографічна криза, інновації в науково-технічній сфері, швидкість і частота комунікацій у різних сферах життя). Автор визначає основні проблеми розвитку особистості
more » ... витку особистості майбутніх учителів (вплив сім'ї на дитину, деградація виховного компонента, взаємодія факторів організованого та неорганізованого впливу з боку навколишнього середовища, цілеспрямованого та ненавмисного виховання, ставлення Суспільства до Дитини, недостатня комунікативна здатність особистості майбутнього вчителя). У роботі висвітлено теоретико-методологічні орієнтири для практичного розв'язання поставленої проблеми: методолого-педагогічні, цілепокладальні, структурно-системні, навчально-змістові, організаційно-педагогічні, процесуально-педагогічні, методичні, соціально-педагогічні, результативні та оцінні. У статті наводиться авторське визначення поняття «педагогічний процес розвитку особистості майбутнього вчителя» та розкривається сутність основних етапів реалізації компонентів цього процесу (ціннісно-мотиваційного, актуалізації та соціалізації особистісних та професійно-педагогічних якостей, пізнавально-аналітичного, самовиховання та самовдосконалення студентів та результативного). У статті доводиться, що подальші перспективні наукові напрями дослідження розвитку особистості майбутнього вчителя мають ґрунтуватися на новітніх досягненнях наук про людину, на концепціях про людину-особистість, які є предметом досліджень соціології та філософії. Ключові слова: соціально�педагогічні проблеми розвитку, особистість майбутнього вчителя, педагогічний процес.
doi:10.32342/2522-4115-2019-2-18-14 fatcat:iyaagpmdqjfh3cn47ie5m6v7ae