DIFFERENTIATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE DISTRICTS OF THE WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP
ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Marcin Spychała
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: W opracowaniu określono poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego na podstawie 53 wskaźników ujętych w ramach 5 czynników rozwoju regionalnego: kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, kapitału materialnego, kapitału finansowego oraz innowacyjności. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w układzie powiatów. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
more » ... om rozwoju jego czynników zostanie określony na podstawie miernika syntetycznego ukazującego odległość taksonomiczną danego powiatu od przyjętego wzorca rozwoju. W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, według której rozwój społeczno-gospodarczy w powiatach województwa wielkopolskiego jest mocno zróżnicowany, a najwyższy jego poziom odnotowuje się w dużych miastach regionu -Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie. Słowa kluczowe: miernik syntetyczny, redukcja Hellwiga, odległość od wzorca. Summary: The article presents differentiation of the socio-economic development in the districts of the Wielkopolska Voivodeship. The level of development has been determined on the basis of synthetic measure showing the distance of the district from the adopted model of development resulting from the reduction of the output characteristics by a special Hellwig's method. The article verifies the hypothesis that socio-economic development in the districts of the Wielkopolska Voivodeship is highly diversified, and its highest level is recorded in the largest cities.
doi:10.15611/pn.2017.487.26 fatcat:7l5lf3hbpzd23afjerbt2mfuta