TARTIŞMADA ÖRTÜŞME VE ÖRTÜŞMELERİN ÇÖZÜMÜ

Safinaz Büyükgüzel, Serap Gül, Anahtar Sözcükler, Örtüşme, Örtüşme Çözümü, Konuşma Tartışma, Çözümlemesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller, Eğitimi Bölümü, Fransız Dili (+7 others)
2015 unpublished
Öz: Karşılıklı bir konuşmanın akıcılığı, söz sırası düzeninin sistemli bir şekilde işleyebilmesi ile mümkündür. Bunun için de konuşmacıların söz geçişleri sırasında en az düzeyde sessizlik ve örtüşme oluşturması beklenir. Örtüşme, konuşucuların söz sırasını alma istekleri sonucu, çeşitli etkileşimsel kaynakları kullanarak aynı anda konuşmalardır. Bu çalışma, konuşma içerisinde ortaya çıkan örtüşmelerin özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir tartışma programında nasıl oluştuğu ve
more » ... yönelik bir inceleme sunmaktadır. İnceleme örneği olarak, özel bir haber kanalında, 9 Mart 2015 tarihinde yayınlanan bir programdan alınan örnek kesit kullanılmıştır. Tek durum çözümlemesi (single case analysis) örneği olan bu çalışma, ilgili verinin ayrıntılı bir incelemesi ile medya etkileşiminde örtüşmenin nasıl idare edildiğine odaklanmaktadır. Bunun için, ilgili kesitin örtüşme açısından ne tür etkileşimsel kaynaklar ortaya çıkardığına ayrıntılı çevriyazı ile bakılmış, ardından da bunların etkileşim açısından işlevi ve değerleri tartışılmıştır.
fatcat:ifqvjmpsqrhqrhojolrjmarf6i