Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств

К. С. Завальнюк
2016 Naukovij Vìsnik Nacìonalʹnogo Unìversitetu Bìoresursìv ì Prirodokoristuvannâ Ukraïni. Serìâ: Ekonomìka, Agrarnij Menedžment ta Bìznes  
Зосереджено увагу на важливості та необхідності розробки та впровадження маркетингової стратегії на підприємстві. Визначено економічну сутність поняття «маркетингова стратегія». В умовах стрімких змін технологічних укладів питання вибору методів формування маркетингової стратегії стає чи не найбільш важливою та складною проблемою для сучасних підприємств. Адже складні умови господарювання змушують до пошуку таких методів, які б враховували якнайбільшу кількість факторів впливу на діяльність та
more » ... у на діяльність та розвиток підприємства, оскільки, в умовах глобалізації, врахування всіх чинників є вкрай неможливим. Зокрема, порушено питання актуальності викорис-тання матричних методів при формуванні маркетингових стратегій. Метою статті є аналіз та узагальнення основних матричних методів формування маркетингової стратегії, дослідження напрямів їх застосування для розробки ефективної стратегії на підприємстві. У процесі написання статті було використано такі методи досліджен-ня: аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, порівняння, абстра-гування та логічний метод. Здійснено аналіз основних матричних методів формування маркетингової стратегії. Зазначено напрями використання вищезгаданих методів під час проведення стратегічного планування на підприємствах. Виявлено переваги та недоліки матричних методів формування маркетингової стратегії. Встановлено, що матричні методи та моделі є найбільш застосовуваними та простими у використанні для формування маркетингових стратегій для широкого кола підприємств.
doaj:1d88ac02325d47e290c9188dc0a66b15 fatcat:gqixpv6b3bhwna3okjtj4zeomy