Αγροτικές έρευνες στην Ελλάδα

Guy Burgel, Μελέτιος Δ. Θεοφίλου
1977 Greek Review of Social Research  
doi:10.12681/grsr.185 fatcat:aolw6cq5u5cd5lmzqe2jvvpqee