Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Ölçmede TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama

Tuba ÖZKAN
2020 Maliye Finans Yazıları  
doi:10.33203/mfy.566714 fatcat:jakl4trp5vhtxl2ew4l7tak5ei