КРАЇНИ АЗІЇ – ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

О. П. Антонюк, П. О. Антонюк, В. М. Лисюк
2018 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
<span><span><span><span>У статті досліджено динаміку та географічну структуру товарного експорту України<span>. <span>Встанов<span>-<br /><span>лено<span>, <span>що по причині згортання торгівлі з країнами СНД<span>, <span>основними торговими партнерами стають кра<span>-<br /><span>їни ЄС та Азії<span>. <span>Товарна структура українського експорту свідчить<span>, <span>що починаючи з <span>201 4 <span>р<span>. <span>агропродо<span>-<br /><span>вольча продукція стає головним експортним
more » ... експортним товаром<span>. <span>Встановлено<span>, <span>що найбільшими споживачами<br /><span>цієї продукції являються країни Азії<span>, <span>на які приходиться <span>44,4 % <span>всього агропродовольчого експорту<span>, <span>а в<br /><span>загальному експорті з України до країн Азії більше <span>60 % <span>складають саме агропродовольчі товари<span>.<br /><span>Проведено аналіз експорту агропродовольчої продукції в країни Азії в розрізі чотирьох розділів відпо<span>-<br /><span>відно до УКТЗЕД<span>. <span>Встановлено<span>, <span>що товарна структура експорту в країни Азії кардинально відрізняєть<span>-<br /><span>ся від структури експорту до країн СНД і скорочення імпорту країнами СНД не може бути компенсова<span>-<br /><span>но зростанням продовольчого імпорту країнами Азії<span>. <span>Представлено висновки і рекомендації щодо на<span>-<br /><span>прямів збільшення експорту в азійські країни<span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br /><br class="Apple-interchange-newline" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
doi:10.15673/fie.v10i2.957 fatcat:areihsyypndufcbyqlmvkasuwa